FÖRELÄSARE

FÖRELÄSARE

FÖRELÄSARE

Scrolla ned för att läsa mer om våra föreläsare på konferensen 2019.

SWANTJE OOSTRA

SKOGSSTYRELSEN / SKÅNE


Swantje är ställföreträdande chef på Skogsstyrelsen i Skåne återkommer nu som moderator för BMS för andra gången.

PERNILLA OLSSON

LÄNSSTYRELSEN I SKÅNE


Pernilla är naturskyddshandläggare på Naturskyddsenheten och har också varit moderator för BMS tidigare år.

PROGRAM 2017

Här kan du se programmet från senaste konferensen den 18-19 november i Tyringe.

VÅRA FÖRELÄSARE

MATZ BERGGREN

GÖTEBORGS UNIVERSITET


Mer info kommer.....

...

...

FREDRIK HAAS

SVENSK FÅGELTAXERING, LUNDS UNIVERSITET


Mer info kommer...

...

...


LARS JOHNSSON

FAKULTETEN FÖR NATURVETENSKAP, HÖGSKOLAN I KRISTIANSTAD


Mer info kommer...

...

...


LARS PETTERSSON

SVENSK DAGFJÄRILSÖVERVAKNING & BIOLOGISKA INST. LUNDS UNIV.


Mer info kommer...

...

...

LOREM IPSUM

MER INFO KOMMER


Mer info kommer...

...

...

NILS CARLSSON

VILTFÖRVALTARE, LÄNSSTYRELSEN I SKÅNE


Nils som är viltvårdshandläggare på Länsstyrelsen ger oss senaste nytt om invasiva arter i Skåne. Här hittar du Nils föreläsning från senaste konferensen den 18-19 nov i Tyringe 2017.

LINDA HELLBERG

HELSINGBORG STAD


Linda är naturvårdare i Helsingborg stad och har utvärderat effektiviteten i ett antal metoder för bekämpning av de invasiva arterna parkslide och jätteloka.

ANDERS LINDSTRÖM

STATENS VETERINÄRMEDICINSKA ANSTALT


Mer info kommer...

...

...

MIKAEL SÖRENSSON

ENTOMOLOGISKA SÄLLSKAPET I LUND & LUNDS UNIVERSITET


Mer info kommer...

...

...


ANDERS DAHLBERG

SVERIGES LANTBRUKSUNIVERSITET


Anders är professor i mykologi vid SLU och arbetar med svampekologi och naturvård. Med fokus på svamp berättar han om hur e-DNA används för att undersöka och övervaka natur.

GUNNAR ISACSSON

SKOGSSTYRELSEN


Mer info kommer...

...

...

ULF NILSSON

FRITIDSODLINGENS RIKSORGANISATION


Mer info kommer...

...

...


LOREM IPSUM

MER INFO KOMMER


Mer info kommer...

...

...

BMS 2019

Konferensen Biologisk Mångfald i Skåne 2019 är ett projekt under Naturskyddsföreningen i Skåne. Konferensen anordnas vartannat år i november och vill uppmärksamma situationen för den biologiska mångfalden i Skåne, såväl på land som i vatten.

ANMÄLAN

Anmälan för konferensen Biologisk Mångfald i Skåne 2019  öppnas inom kort. Konferensen har 150 platser, först till kvarn gäller!

KONTAKT

Naturskyddsföreningen i Skåne

Järnvägsgatan 8 / 243 30 Höör


kansli.skane@naturskyddsforeningen.se

https://skane.naturskyddsforeningen.se/

©carolinegrantz.se för Naturskyddsföreningen i Skåne