FÖRELÄSARE

FÖRELÄSARE

Scrolla ned för att läsa mer om våra föreläsare på konferensen 2019.

VÅRA MODERATORER

SWANTJE OOSTRA

SKOGSSTYRELSEN / SKÅNE


Swantje är ställföreträdande chef på Skogsstyrelsen i Skåne återkommer nu som moderator för BMS för andra gången.

PERNILLA OLSSON

LÄNSSTYRELSEN I SKÅNE


Pernilla är naturskyddshandläggare på Naturskyddsenheten och har också varit moderator för BMS tidigare år.

PROGRAM 2019

BIOLOGISK MÅNGFALD I SKÅNE


Här kan du se programmet för konferensen den 16-17 november i Tyringe.

VÅRA FÖRELÄSARE

MATZ BERGGREN

INST. FÖR MARINA VETENSKAPER, GÖTEBORGS UNIVERSITET


Ett av Matz forskningsområden är att kartlägga och studera konsekvenserna av främmande/invasiva kräftdjur som blir allt vanligare i svenska vatten.FREDRIK HAAS

SVENSK FÅGELTAXERING, LUNDS UNIVERSITET


Fredrik är forskare på Lunds universitet och jobbar där inom Svensk Fågeltaxering, en grupp som bland annat koordinerar den nationella övervakningen av fåglar.


LARS JONSSON

FAKULTETEN FÖR NATURVETENSKAP, HÖGSKOLAN I KRISTIANSTAD


Mer info kommer...

...

...


LARS PETTERSSON

SVENSK DAGFJÄRILSÖVERVAKNING & BIOLOGISKA INST. LUNDS UNIV.


Lars är forskare i zooekologi vid Lunds universitet och koordinerar Svensk Dagfjärilsövervakning sedan starten 2010.

MIKAEL SÖRENSSON

ENTOMOLOGISKA SÄLLSKAPET I LUND & LUNDS UNIVERSITET


Mer info kommer...

...

...
NILS CARLSSON

VILTFÖRVALTARE, LÄNSSTYRELSEN I SKÅNE


Nils som är viltvårdshandläggare på Länsstyrelsen ger oss senaste nytt om invasiva arter i Skåne. Här hittar du Nils föreläsning från senaste konferensen den 18-19 nov i Tyringe 2017.

LINDA HELLBERG

HELSINGBORG STAD


Linda är naturvårdare i Helsingborg stad och har utvärderat effektiviteten i ett antal metoder för bekämpning av de invasiva arterna parkslide och jätteloka.

ANDERS LINDSTRÖM

STATENS VETERINÄRMEDICINSKA ANSTALT


Mer info kommer...

...

...

GABRIELLE ROSQVIST

LÄNSSTYRELSEN SKÅNE


Gabrielle är botanist och arbetar med hotade arter på Länsstyrelsen Skåne. Gabrielle berättar, tillsammans med Jakob Sandberg, om hur bevarande i odling kan vara ett avgörande komplement till bevarande
i hållbart brukad natur.


JOHANNA YOURSTONE

DOKTORAND, BIOLOGISKA INSTITUTIONEN, LUND


Johanna forskar på hur vilda bin påverkas av landskapsförändringar genom att kolla på olika aspekter av deras födosöksbeteende. Hon tar upp konsekvenserna av landskapsförändringar för vilda bin och för deras möjlighet att hitta föda, samt presenterar nya resultat som visar på trädens viktiga roll som födoresurs.

ANDERS DAHLBERG

SVERIGES LANTBRUKSUNIVERSITET


Anders är professor i mykologi vid SLU och arbetar med svampekologi och naturvård. Med fokus på svamp berättar han om hur e-DNA används för att undersöka och övervaka natur.

GUNNAR ISACSSON

SKOGSSTYRELSEN


Gunnar är ekolog och arbetar med frågor som rör insekter, både naturvårdsintressanta och skadegörande, samt skogsskador, nationellt och internationellt. Senaste åren med fokus på granbarkborren och tallvedsnematoden.

ULF NILSSON

FRITIDSODLINGENS RIKSORGANISATION


Mer info kommer...

...

...


JAKOB SANDBERG

FREDRIKSDAL MUSEER OCH TRÄDGÅRDAR; HELSINGBORGS STAD


Fredriksdal utvecklar tillsammans med bland andra Länsstyrelsen
ett ex situ-bevarande av hotade kärlväxter i Skåne. Jakob berättar, tillsammans med Gabrielle Rosquist, om hur bevarande i odling kan vara ett avgörande komplement till bevarande
i hållbart brukad natur.


BMS 2019

Konferensen Biologisk Mångfald i Skåne 2019 är ett projekt under Naturskyddsföreningen i Skåne. Konferensen anordnas vartannat år i november och vill uppmärksamma situationen för den biologiska mångfalden i Skåne, såväl på land som i vatten.

ANMÄLAN

Här kan du läsa mer och anmäla dig till konferensen Biologisk Mångfald i Skåne 2019 >>TILL ANMÄLAN
Konferensen har 150 platser, först till kvarn gäller!

KONTAKT

Naturskyddsföreningen i Skåne

Järnvägsgatan 8 / 243 30 Höör


kansli.skane@naturskyddsforeningen.se

skane.naturskyddsforeningen.se

carolinegrantz.se för Naturskyddsföreningen i Skåne