PROGRAM & FÖRELÄSARE

PROGRAM &

FÖRELÄSARE

PROGRAM

 

Klicka på programmet nedan för att förstora det eller Ladda ned programmet som pdf här.

VÅRA MODERATORER

SWANTJE OOSTRA

SKOGSSTYRELSEN / SKÅNE

 

Swantje är ställföreträdande chef på Skogsstyrelsen i Skånes distrikt och återkommer nu som moderator för BMS för andra gången.

PERNILLA OLSSON

LÄNSSTYRELSEN I SKÅNE

 

Pernilla är naturskyddshandläggare på Naturskyddsenheten och har också varit moderator för BMS tidigare år.

VÅRA FÖRELÄSARE

MALIN ANDERSSON

LÄNSSTYRELSEN I SKÅNE

 

Malin redogör för arbetet i Skåne med de tio mål för friluftslivspolitiken som regeringen beslutade om i december 2012. Kan du lista de tio målen?

MÅNS BRUUN

LÄNSSTYRELSEN I SKÅNE

 

Länsstyrelsen genomför årligen många åtgärder för att gynna specifika arter och miljöer. Måns berättar om hur publika åtgärder för hotade arter ger gensvar i media, med exempel som humlepälsbi och grova träd.

JOHANNA STEDT

NATURUM KULLABERG, LÄNSSTYRELSEN I SKÅNE

 

Tumlare är den enda val som regelbundet förekommer i skånska vatten. Få vet så mycket om den som marinbiologen Johanna, som här berättar mer om den för oss. Läs mer

PÄR SVENSSON

NATURSKYDDSFÖRENINGEN I ÖRKELJUNGABYGDEN

 

I Örkelljunga har lokala eldsjälar förvandlat ett före detta, igenväxande grustag till ett blomstrande biparadis. Pär visar och berättar hur detta gick till.

JOHANNA WITZELL

SVERIGES LANTBRUKARUNIVERSITET

 

Algsvampen phytophthora förstör växternas förmåga att ta upp näring. Johanna berättar mer om vad det innebär för både odlad och naturlig mångfald.

MAGNUS BILLQVIST

NATURSKYDDSFÖRENINGEN I SKÅNE, TROLLSLÄNDEFÖRENINGEN

 

Magnus har under ett års tid genomfört trädgårdsexperiment för att gynna biologisk mångfald. Här berättar han hur och ger tips på hur just du kan göra detsamma.

NILS CARLSSON

LÄNSSTYRELSEN I SKÅNE

 

Nils som är viltvårdshandläggare på Länsstyrelsen ger oss senaste nytt om invasiva arter i Skåne.

MIA SVEDÄNG

NATURSKYDDSFÖRENINGEN

 

Mia är projektledare för lokal vattenmiljö vid Naturskyddsföreningen. Inom projektet Viva vatten arbetar vi med engagera och inspirera människor att uppmärksamma och arbeta med lokala vattenmiljöfrågor.

FREDERIK TRESCHOW

SKÅNE-BLEKINGE JORDÄGARFÖRBUND

 

Kommer att föreläsa om Brukarperspektivet.

 

KRISTINA BJUREKE

NATURHISTORISK MUSEUM

 

I Norge har man kommit längre än i Sverige med arbetet mot invasiva arter. Kristina berättar om detta och den tredje så kallade "Svarta Listan".

STAFFAN NILSSON

LUNDS BOTANISKA FÖRENING

 

Staffan, SM-vinnare i floristik 2017, redogör för läget med den skånska inventeringen av mossor.

MIKAEL SVENSSON

ARTDATABANKEN

 

Mikael redogör för problematiken kring reglerna av bortmontering av kvarnar – en natur-, fiske- och kulturkrock med potential att splittra olika aktörer.

TORBJÖRN TYLER

LUNDS BOTANISKA FÖRENING

 

Torbjörn är intendent vid Lunds Universitets Biologiska Museer. Han har under många år varit engagerad i Lunds Botaniska Förenings olika projekt syftande till att kartlägga och analysera kärlväxtfloran och mossfloran i Skåne samt förändringar i desamma.

BMS 2017

Konferensen Biologisk Mångfald i Skåne 2017 är ett projekt under Naturskyddsföreningen i Skåne. Konferensen anordnas vartannat år i november och vill uppmärksamma situationen för den biologiska mångfalden i Skåne, såväl på land som i vatten.

ANMÄLAN

Anmälan för konferensen Biologisk Mångfald i Skåne 2017 är nu öppen! Konferensen har 150 platser, först till kvarn gäller! GÅ TILL ANMÄLAN

KONTAKT

Naturskyddsföreningen i Skåne

Nils Bjelkegatan 4B / 222 20 Lund

 

kansli.skane@naturskyddsforeningen.se

https://skane.naturskyddsforeningen.se/

©carolinegrantz.se för Naturskyddsföreningen i Skåne