PROGRAM & FÖRELÄSARE

PROGRAM &

FÖRELÄSARE

PROGRAM & FÖRELÄSARE


Här kan du Ladda ned programmet från den senaste konferensen den 18-19 november 2017. Scrolla ned för att läsa mer om våra föreläsare. Där hittar du även majoriteten av respektive föreläsares presentation från den senaste konferensen 2017.


Se bilder från konferensen 2017 här

SWANTJE OOSTRA

SKOGSSTYRELSEN / SKÅNE


Swantje är ställföreträdande chef på Skogsstyrelsen i Skånes distrikt och återkommer nu som moderator för BMS för andra gången.

PERNILLA OLSSON

LÄNSSTYRELSEN I SKÅNE


Pernilla är naturskyddshandläggare på Naturskyddsenheten och har också varit moderator för BMS tidigare år.

PROGRAM 2017

Här kan du se programmet från senaste konferensen den 18-19 november i Tyringe.

VÅRA FÖRELÄSARE

MALIN ANDERSSON

LÄNSSTYRELSEN I SKÅNE


Malin redogör för arbetet i Skåne med de tio mål för friluftslivspolitiken som regeringen beslutade om i december 2012. Kan du lista de tio målen? Här hittar du Malins föreläsning.

MÅNS BRUUN

LÄNSSTYRELSEN I SKÅNE


Länsstyrelsen genomför årligen många åtgärder för att gynna specifika arter och miljöer. Måns berättar om hur publika åtgärder för hotade arter ger gensvar i media, med exempel som humlepälsbi och grova träd.

JOHANNA STEDT

NATURUM KULLABERG, LÄNSSTYRELSEN I SKÅNE


Tumlare är den enda val som regelbundet förekommer i skånska vatten. Få vet så mycket om den som marinbiologen Johanna, som här berättar mer om den för oss. Läs mer

PÄR SVENSSON

NATURSKYDDSFÖRENINGEN I ÖRKELJUNGABYGDEN


I Örkelljunga har lokala eldsjälar förvandlat ett före detta, igenväxande grustag till ett blomstrande biparadis. Pär visar och berättar hur detta gick till. Här hittar du Pärs föreläsing.

JOHANNA WITZELL

SVERIGES LANTBRUKARUNIVERSITET


Algsvampen phytophthora förstör växternas förmåga att ta upp näring. Johanna berättar mer om vad det innebär för både odlad och naturlig mångfald. Här hittar du Johannas föreläsning.

MAGNUS BILLQVIST

NATURSKYDDSFÖRENINGEN I SKÅNE, TROLLSLÄNDEFÖRENINGEN


Magnus har under ett års tid genomfört trädgårdsexperiment för att gynna biologisk mångfald. Här berättar han hur och ger tips på hur just du kan göra detsamma. Här hittar du Magnus föreläsning

NILS CARLSSON

LÄNSSTYRELSEN I SKÅNE


Nils som är viltvårdshandläggare på Länsstyrelsen ger oss senaste nytt om invasiva arter i Skåne. Här hittar du Nils föreläsning

MIA SVEDÄNG

NATURSKYDDSFÖRENINGEN


Mia är projektledare för lokal vattenmiljö vid Naturskyddsföreningen. Inom projektet Viva vatten arbetar vi med engagera och inspirera människor att uppmärksamma och arbeta med lokala vattenmiljöfrågor. Här hittar du Mias föreläsning.

FREDERIK TRESCHOW

SKÅNE-BLEKINGE JORDÄGARFÖRBUND


Kommer att föreläsa om Brukarperspektivet.


KRISTINA BJUREKE

NATURHISTORISK MUSEUM


I Norge har man kommit längre än i Sverige med arbetet mot invasiva arter. Kristina berättar om detta och den tredje så kallade "Svarta Listan". Här hittar du Kristinas presentation

STAFFAN NILSSON

LUNDS BOTANISKA FÖRENING


Staffan, SM-vinnare i floristik 2017, redogör för läget med den skånska inventeringen av mossor. Här hittar du Staffans föreläsning.

MIKAEL SVENSSON

ARTDATABANKEN


Mikael redogör för problematiken kring reglerna av bortmontering av kvarnar – en natur-, fiske- och kulturkrock med potential att splittra olika aktörer. Här hittar du Mikaels föreläsning.

TORBJÖRN TYLER

LUNDS BOTANISKA FÖRENING


Torbjörn är intendent vid Lunds Universitets Biologiska Museer. Han har under många år varit engagerad i Lunds Botaniska Förenings olika projekt syftande till att kartlägga och analysera kärlväxtfloran och mossfloran i Skåne samt förändringar i desamma. Här hittar du Torbjörns föreläsning.

BMS 2017

Konferensen Biologisk Mångfald i Skåne 2017 är ett projekt under Naturskyddsföreningen i Skåne. Konferensen anordnas vartannat år i november och vill uppmärksamma situationen för den biologiska mångfalden i Skåne, såväl på land som i vatten.

ANMÄLAN

Anmälan för konferensen Biologisk Mångfald i Skåne 2017 är nu öppen! Konferensen har 150 platser, först till kvarn gäller! GÅ TILL ANMÄLAN

KONTAKT

Naturskyddsföreningen i Skåne

Nils Bjelkegatan 4B / 222 20 Lund


kansli.skane@naturskyddsforeningen.se

https://skane.naturskyddsforeningen.se/

©carolinegrantz.se för Naturskyddsföreningen i Skåne