HEM

Biologisk mångfald


Den 16-17 november 2019 är det dags för den femte upplagan av Biologisk Mångfald i Skåne! Konferensen uppmärksammar situationen för den biologiska mångfalden i Skåne, såväl på land som i vatten. Målsättningen för årets konferens är en övergripande koppling till hur klimatförändringar och invasiva arter påverkar skånsk flora och fauna.

PROGRAM

Temat på årets konferens är klimatförändringar och invasiva arter. Här hittar du mer information om programmet den 16-17 november i Tyringe.

ANMÄLAN

Anmälan till årets konferens den 16-17 november är nu öppen. Deltagaravgifterna är subventionerade genom bidrag från främst Region Skånes miljövårdsfond.

NOMINERA!

Dags att nominera till Den Biologiska Mångfaldens Pris 2019! Alla som har gjort en värdefull insats för vild eller odlad biologisk mångfald i Skåne kan nomineras.

BOENDE

Konferensen 2019 kommer att arrangeras på naturnära Tyringe Kurhotell, med goda förbindelser till Hässleholm. Boka rum för övernattning gör du själv. Vi har bokat hela Kurhotellet. Det innebär att det inte går att boka rum via hotellets bokning online.

FÖRELÄSARE

Årets föreläsare är specialiserade på klimatförändringar och/eller  invasiva arter och kommer från Statens veterinärmedicinska anstalt, Göteborgs Universitet, Länsstyrelsen i Skåne, Helsingborg stad, Svensk dagfjärilsövervakning m fl.

FAKTA

Biologisk mångfald är ett samlingsbegrepp för livet på jorden i sin helhet och i alla dess former. Enkelt sett kan man säga att stor variation och komplexitet ger hög biologisk mångfald.

Våra föreläsare

Våra föreläsare kommer från myndigheter, ideella organisationer, högskola, universitet och

markägarorganisationer. Läs mer HÄR

FAKTA BIOLOGISK MÅNGFALD

Biologisk mångfald, eller biodiversitet, är ett samlingsbegrepp för livet på jorden i sin helhet och i alla dess former. Enkelt sett kan man säga att stor variation och komplexitet ger hög biologisk mångfald.

Mötesplatsen för ideella & yrkesverksamma

Konferensen Biologisk Mångfald i Skåne utgör en mötesplats för alla som är intresserade av biologisk mångfald och vänder sig därmed till både ideella och yrkesverksamma. Här hittar du arrangörerna

BMS 2019

Konferensen Biologisk Mångfald i Skåne 2019 är ett projekt under Naturskyddsföreningen i Skåne. Konferensen anordnas vartannat år i november och vill uppmärksamma situationen för den biologiska mångfalden i Skåne, såväl på land som i vatten.

ANMÄLAN

Här kan du läsa mer och anmäla dig till konferensen Biologisk Mångfald i Skåne 2019 >>TILL ANMÄLAN
Konferensen har 150 platser, först till kvarn gäller!

KONTAKT

Naturskyddsföreningen i Skåne

Järnvägsgatan 8 / 243 30 Höör


kansli.skane@naturskyddsforeningen.se

skane.naturskyddsforeningen.se

carolinegrantz.se för Naturskyddsföreningen i Skåne