Naturskyddsföreningen i Skåne
HEM

Biologisk mångfald


Den 16-17 november 2019 genomfördes den femte upplagan av Biologisk Mångfald i Skåne! Konferensen uppmärksammar situationen för den biologiska mångfalden i Skåne, såväl på land som i vatten. Målsättningen för konferensen 2019 var en övergripande koppling till hur klimatförändringar och invasiva arter påverkar skånsk flora och fauna. Vi återkommer med datum för konferensen 2021.

PROGRAM

Temat på 2019 års konferens är klimatförändringar och invasiva arter. Här hittar du mer information om programmet den 16-17 november i Tyringe.

ANMÄLAN

Anmälan till årets konferens den 16-17 november är stängd. Deltagaravgifterna är subventionerade genom bidrag från främst Region Skånes miljövårdsfond.

GRATTIS PER!

Grattis Per Modig som tilldelades Den Biologiska Mångfaldens Pris 2019! Per tilldelades priset för sin föredömliga satsning på ekologisk odling såväl som gynnandet av vild biologisk mångfald.

BOENDE

Konferensen 2019 arrangerades på naturnära Tyringe Kurhotell, med goda förbindelser till Hässleholm. 

FÖRELÄSARE

Årets föreläsare är specialiserade på klimatförändringar och/eller  invasiva arter och kommer från Statens veterinärmedicinska anstalt, Göteborgs Universitet, Länsstyrelsen i Skåne, Helsingborg stad, Svensk dagfjärilsövervakning m fl.

FAKTA

Biologisk mångfald är ett samlingsbegrepp för livet på jorden i sin helhet och i alla dess former. Enkelt sett kan man säga att stor variation och komplexitet ger hög biologisk mångfald.

Våra föreläsare

Våra föreläsare kommer från myndigheter, ideella organisationer, högskola, universitet och

markägarorganisationer. Läs mer HÄR

FAKTA BIOLOGISK MÅNGFALD

Biologisk mångfald, eller biodiversitet, är ett samlingsbegrepp för livet på jorden i sin helhet och i alla dess former. Enkelt sett kan man säga att stor variation och komplexitet ger hög biologisk mångfald.

Mötesplatsen för ideella & yrkesverksamma

Konferensen Biologisk Mångfald i Skåne utgör en mötesplats för alla som är intresserade av biologisk mångfald och vänder sig därmed till både ideella och yrkesverksamma. Här hittar du arrangörerna

OM BMS

Konferensen Biologisk Mångfald i Skåne är ett projekt under Naturskyddsföreningen i Skåne. Konferensen anordnas vartannat år i november och vill uppmärksamma situationen för den biologiska mångfalden i Skåne, såväl på land som i vatten.

ANMÄLAN

Vi återkommer med info för anmälan till konferensen 2021. Här kan du läsa mer  >>TILL ANMÄLAN
Konferensen har 150 platser, först till kvarn gäller!

KONTAKT

Naturskyddsföreningen i Skåne

Järnvägsgatan 8 / 243 30 Höör


kansli.skane@naturskyddsforeningen.se

skane.naturskyddsforeningen.se

carolinegrantz.se för Naturskyddsföreningen i Skåne