Biologisk Mångfald i Skåne
PROGRAM

PROGRAM

PROGRAM 18-19 NOV, 2023

TEMA: SKOG


Observera att detta program är preliminärt, schemat kan komma att justeras vad gäller hålltider och tidpunkter resp. när föreläsare pratar, liksom rubrikerna för resp. föreläsning. Moderatorerna kan också komma att dela upp/anpassa modererandet.  

  

DAG 1: LÖR 18 NOV

Fika finns tillgängligt.

09.00 Välkomsthälsningar och information om konferensen.

09.15 Introduktion av Pernilla Olsson, Länsstyrelsen Skåne, moderator för dagen.

09.30 Organisationerna bakom konferensen informerar om pågående projekt och aktuella frågor.

10.00 Tid för frågor och diskussion på föregående presentation.

10.15 Uppföljning av åtgärdsprogrammet för rikkärr. Anette Persson, Länsstyrelsen Skåne.

10.45 Tid för frågor och diskussion på föregående presentation.

11.00 Två år med Världens längsta blomsteräng. Projektledare, Naturskyddsföreningen.

11.30 Tid för frågor och diskussion på föregående presentation.

11.45 LUNCH

13.30 Millora2: pilotprojekt för övervakning av kärlväxter i Skåne. Staffan Nilsson och Torbjörn Tyler, Lunds Botaniska Förening.

14.00 Tid för frågor och diskussion på föregående presentation.

TEMA: SKOG

14.15 Skydd av värdefull skog. Cecilia Backe, Enhetschef Naturskydd, länsstyrelsen Skåne.

14.45 Tid för frågor och diskussion på föregående presentation.

15.00 FIKA

15.30. De skånska vargarna. Nils Carlsson, Länsstyrelsen Skåne.

16.00 Tid för frågor och diskussion på föregående presentation.

16.15 Filmprojektet Svamparnas Behov. Bianca Dunn-Rydh, Puggehatten.

16.45 Tid för frågor och diskussion på föregående presentation.

17.00 Information om kvällen och morgondagen.

18.30 Middag, mingel och quiz om biologisk mångfald. Bar, gillestuga, bastu, biljard.DAG 2: SÖN 18 NOV

Frukost för övernattarna finns från och med kl. XX.


08.30 Information om dagen. Linda Birkedal, Naturskyddsföreningen är moderator.


TEMA: SKOG fortsätter

08.45 Hyggesfritt skogsbruk. Anders Ekstrand, SÖDRA och Naturskyddsföreningen.

09.15 Tid för frågor och diskussion på föregående presentation.

09.30 FIKA

10.00: Läget för tjädern i Skåne. Per Muhr, Skånes Ornitologiska Förening.

10.30 Tid för frågor och diskussion på föregående presentation.

10.45 Rewilding: möjligheter med stödutsättningar och återintroduktioner. Carl-Gustaf Thulin, SLU.

11.15 Tid för frågor och diskussion på föregående presentation.

11.30 Artskydd i skogen och miljöorganisationers talerätt. Josia Hort, miljöjurist, Naturskyddsföreningen.

11.50 Tid för frågor och diskussion på föregående presentation.

12.00 LUNCH

13.15 Har den svenska skogen gått med i EU? Nationell skogspolitik i ett EU-sammanhang. Tove Thomasson, Skogsstyrelsen.

13.45 Tid för frågor och diskussion på föregående presentation.

14.00 Tusen och 1 art. Martin Emtenäs.

14.30 Tid för frågor och diskussion på föregående presentation.

14.45 FIKA

15.15 Utdelning av den Biologiska Mångfaldens Pris.

15.30 Spaning om framtiden.

16.00 Avslutande diskussion.