Naturskyddsföreningen i Skåne
PROGRAM

PROGRAM

PROGRAM / 16-17 NOVEMBER 2019

TEMA: HUR SKÅNES FAUNA OCH FLORA PÅVERKAS AV KLIMATFÖRÄNDRINGAR OCH INVASIVA ARTER

Moderatorer

  • Pernilla Olsson, enheten för naturskydd, Länsstyrelsen i Skåne.
  • Swantje Oostra, bitr. distriktschef, Skogsstyrelsen Skåne.LÖR 16 NOV


08.30 Registrering. Fika finns på plats.
09.00 Organisatörerna hälsar välkomna och ger information om konferensen.
09.15 Dagens moderator är Swantje Oostra, stf. distriktschef, Skogsstyrelsen Skåne.

09.30 Hur påverkas du av den nya lagstiftningen kring invasiva arter? Nils Carlsson, viltförvaltare, Länsstyrelsen Skåne.
10.00 Tid för frågor och diskussion på föregående dragning.

10.15 Bekämpning av några invasiva växter; metodutvärdering. Linda Hellberg, naturvårdare, Helsingborgs stad.
10.45 Tid för frågor och diskussion på föregående dragning.

11.00 Granbarkborren, invasiva skogsskadegörare, mångfalden och skogsbruket: Hur hanterar vi skogsskadorna och vilka konsekvenser får det? Gunnar Isacsson, Skogsstyrelsen.
11.30 Tid för frågor och diskussion på föregående dragning.

11.45 LUNCH

13.30 Fritidsodlarnas perspektiv. Ulf Nilsson, Fritidsodlingens Riksorganisation.
14.00 Tid för frågor och diskussion på föregående dragning

14.15 Stickmyggor ur klimatsynpunkt och som invasiva arter. Anders Lindström, Statens Veterinärmedicinska Anstalt.
14.45 Tid för frågor och diskussion på föregående dragning.

15.00 FIKA

15.30 Vilda bins föda när deras livsmiljöer förändras. Johanna Yourstone, Biologiska institutionen, Lunds universitet.
16.00 Tid för frågor och diskussion på föregående dragning.

16.15 Solitärbin. Mikael Sörensson, Entomologiska Sällskapet i Lund och Lunds universitet.
16.45 Tid för frågor och diskussion på föregående dragning.

17.00 Info om kvällen och morgondagen. Därpå paus och tid för incheckning på rummen. Passa under kvällen på att ställa frågor och diskutera dagens teman.

18.30 Middag, mingel och BMS traditionsenliga quiz om biologisk mångfald.SÖN 17 NOV


07.00 Frukost för övernattarna finns från och med kl. 7.
08.30 Information om dagen. Moderator för dagen är Pernilla Olsson, enheten för naturskydd, Länsstyrelsen Skåne.


08.45 Framtidens natur- och kulturarv: innovationsstrategier för icke statligt områdesskydd och förvaltning, Sindre Magnusson.


09.15 Tid för frågor och diskussion på föregående dragning.

09.30 FIKA.

10.00 Förändringar i svensk/skånsk fågelfauna baserat på klimatförändringar. Fredrik Haas, Svensk Fågeltaxering, Lunds universitet.
10.30 Tid för frågor och diskussion på föregående dragning.

10.45 Invasiva kräftdjur och en framtid med ökad havstemperatur. Matz Berggren, Institutionen för marina vetenskaper, Göteborgs universitet.
11.15 Tid för frågor och diskussion på föregående dragning.

11.30 Chytrid-projektet – ett nordiskt nätverk för framtida amfibiessjukdomar. Gabrielle Rosquist, Länsstyrelsen Skåne.
11.50 Tid för frågor och diskussion på föregående dragning.

12.00 LUNCH

13.15 Klimatets påverkan på spindelfaunan. Lars Jonsson, Fakulteten för naturvetenskap, Högskolan Kristianstad.
13.45 Tid för frågor och diskussion på föregående dragning.

14.00 Ex situ-bevarande av hotade kärlväxter, en genbank för framtiden? Gabrielle Rosquist, Länsstyrelsen Skåne och Jakob Sandberg, Fredriksdal museer och trädgårdar, Helsingborgs stad
14.30 Tid för frågor och diskussion på föregående dragning.

14.45 FIKA

15.15 Utdelning av den Biologiska Mångfaldens Pris

15.30 Framtidsspaning: användningen av e-DNA. Anders Dahlberg, SLU.
16.00 Tid för frågor och diskussion på föregående dragning.

16.15 (ca) Avslutning med sammanfattning.


OM BMS

Konferensen Biologisk Mångfald i Skåne är ett projekt under Naturskyddsföreningen i Skåne. Konferensen anordnas vartannat år i november och vill uppmärksamma situationen för den biologiska mångfalden i Skåne, såväl på land som i vatten.

ANMÄLAN

Vi återkommer med info för anmälan till konferensen 2021. Här kan du läsa mer  >>TILL ANMÄLAN
Konferensen har 150 platser, först till kvarn gäller!

KONTAKT

Naturskyddsföreningen i Skåne

Järnvägsgatan 8 / 243 30 Höör


kansli.skane@naturskyddsforeningen.se

skane.naturskyddsforeningen.se

carolinegrantz.se för Naturskyddsföreningen i Skåne