Biologisk Mångfald i Skåne
PROGRAM

PROGRAM

PROGRAM 20-21 NOV

TEMA: DÄGGDJUR OCH POLLINATÖRER


Observera att detta program är preliminärt, schemat kan komma att justeras vad gäller hålltider och tidpunkter resp. när föreläsare pratar, liksom rubrikerna för resp. föreläsning. Moderatorerna kan också komma att dela upp/anpassa modererandet.  

  

LÖR 20 NOV

08.30 Registrering. Fika finns på plats.   

09.00 Organisatörerna hälsar välkomna och ger information om konferensen.  

09.15 Dagens moderator är Staffan Åkeby, Skånes Ornitologiska Förening.  

  

09.30 Aktuellt på naturvårdsfronten: besökare i Skånsk natur. Ingela Lundqvist, chef för Naturvårdsenheten, Länsstyrelsen Skåne.  

10.00 Tid för frågor och diskussion på föregående dragning.   

   

10.15 Ljusföroreningar: ett framväxande miljöproblem. Robin Ljungentorp, Malmö universitets miljövetarprogram.  

10.45 Tid för frågor och diskussion på föregående dragning.  

   

11.00 Berguv i Skåne – inventering och skydd av en hotad art. Arne Hegemann, Lunds universitet/Skånes Ornitologiska Förening.  

11.30 Tid för frågor och diskussion på föregående dragning.  

   

11.45 LUNCH  

   

TEMA: POLLINATÖRER  

13.30 Pollineringsuppdraget 2020–2021 i Skåne. Gabrielle Rosquist, Länsstyrelsen Skåne.   

14.00 Tid för frågor och diskussion på föregående dragning.  

   

14.15 Bekämpning av invasiva arter i Skåne. Cajza Eriksson, Länsstyrelsen Skåne.  

14.45 Tid för frågor och diskussion på föregående dragning.   

   

15.00 FIKA  

   

15.30 Trender i humlors mångfald och vid olika odlingsformer: samspelet mellan humlor, blommande grödor och växtskyddsmedelanvändning och potential att öka boplatsförekomst – allt utifrån ett skånskt perspektiv. Maj Rundlöf, Lunds universitet.  

16.00 Tid för frågor och diskussion på föregående dragning.  

   

16.15 Hur man kan gynna vilda pollinatörer i infrastrukturmiljöer längs vägar och kraftledningsgator. Juliana Dániel Ferreira, SLU Uppsala.   

16.45 Tid för frågor och diskussion på föregående dragning.  

   

17.00 Info om kvällen och morgondagen. Därpå paus och tid för incheckning på rummen. Passa under kvällen på att ställa frågor och diskutera dagens teman.  

18.30 Middag, mingel och BMS traditionsenliga quiz om biologisk mångfald.   

   

   

SÖN 21 NOV
  

07.00 Frukost för övernattarna finns från och med kl. 7.   

   

08.30 Information om dagen. Moderator för dagen är Pernilla Olsson, Länsstyrelsen Skåne.  

   

08.45 Operation Rädda Bina: Att gynna pollinatörer i tätort och trädgårdar. Jenny Ekman, Naturskyddsföreningen.  

09.15 Tid för frågor och diskussion på föregående dragning.  

   

09.30 FIKA. LÄMNA NYCKLARNA TILL RUMMEN.   

   

10.00 Vad är det för frömaterial som sprids och finns det risker med det? Cassandra Hallman, Lunds Botaniska Förening/Calluna AB.  

10.30 Tid för frågor och diskussion på föregående dragning.  

   

10.45 Bin som en engagerande ingång i skolans undervisning. Marie Hannerstig, Naturskyddsföreningens skolverksamhet.  

11.15 Tid för frågor och diskussion på föregående dragning.  

   

TEMA: DÄGGDJUR  

11.30 Bush-Life: fladdermöss och hasselmus. Måns Bruun, Länsstyrelsen Skåne. 

11.50 Tid för frågor och diskussion på föregående dragning.  

   

12.00 LUNCH  

  

13.15 Taggad att leva: medborgarforskning på igelkott. Marie Dacke, professor i sinnesbiologi, Lunds universitet. 

13.45 Tid för frågor och diskussion på föregående dragning.  

   

14.00 De fyra små: mård, iller, hermelin och vessla i Skåne. Tim Hofmeester, SLU Umeå.    

14.30 Tid för frågor och diskussion på föregående dragning.  

   

14.45 FIKA  

   

15.15 Utdelning av den Biologiska Mångfaldens Pris.  

   

15.30 Vargen i Skåne idag och i framtiden. David Börjesson, viltförvaltare, Länsstyrelsen Skåne.   

16.00 Tid för frågor och diskussion på föregående dragning.  

   

16.15 (ca) Avslutning med sammanfattning.