Naturskyddsföreningen i Skåne
FÖRELÄSARE

Scrolla ned för att läsa mer om våra föreläsare på konferensen 2019 och ladda ned deras presentationer.

FÖRELÄSARE

VÅRA MODERATORER

SWANTJE OOSTRA

SKOGSSTYRELSEN / SKÅNE


Swantje är ställföreträdande chef på Skogsstyrelsen i Skåne återkommer nu som moderator för BMS för andra gången.

PERNILLA OLSSON

LÄNSSTYRELSEN I SKÅNE


Pernilla är naturskyddshandläggare på Naturskyddsenheten och har också varit moderator för BMS tidigare år.

PROGRAM 2019

BIOLOGISK MÅNGFALD I SKÅNE


Här kan du se programmet för konferensen den 16-17 november i Tyringe.

VÅRA FÖRELÄSARE

MATZ BERGGREN

INST. FÖR MARINA VETENSKAPER, GÖTEBORGS UNIVERSITET


Ett av Matz forskningsområden är att kartlägga och studera konsekvenserna av främmande/invasiva kräftdjur som blir allt vanligare i svenska vatten. Här hittar du Matz föreläsning .

FREDRIK HAAS

SVENSK FÅGELTAXERING, LUNDS UNIVERSITET


Fredrik är forskare på Lunds universitet och jobbar där inom Svensk Fågeltaxering, en grupp som bland annat koordinerar den nationella övervakningen av fåglar. Här hittar du Fredriks föreläsning.


LARS JONSSON

FAKULTETEN FÖR NATURVETENSKAP, HÖGSKOLAN I KRISTIANSTAD


Lars presenterar det senaste om klimatets påverkan på spindelfaunan. Här hittar du Lars föreläsning.


SINDRE MAGNUSSON

FRAMTIDENS NATUR & KULTURARV


Sindre och några likasinnade har tagit initiativ till att bilda en ideell förening som heter Framtidens natur & kulturarv. Här hittar du Sindres föreläsning.

NILS CARLSSON

VILTFÖRVALTARE, LÄNSSTYRELSEN I SKÅNE


Nils som är viltvårdshandläggare på Länsstyrelsen ger oss senaste nytt om invasiva arter i Skåne. Här hittar du Nils föreläsning

LINDA HELLBERG

HELSINGBORG STAD


Linda är naturvårdare i Helsingborg stad och har utvärderat effektiviteten i ett antal metoder för bekämpning av de invasiva arterna parkslide och jätteloka. Här hittar du Lindas föreläsning.

ANDERS LINDSTRÖM

STATENS VETERINÄRMEDICINSKA ANSTALT


Anders presenterar de senaste om stickmyggor ur klimatsynpunkt och som invasiva arter. Här hittar du Anders föreläsning.

GABRIELLE ROSQVIST

LÄNSSTYRELSEN SKÅNE


Gabrielle är botanist och arbetar med hotade arter på Länsstyrelsen Skåne. Gabrielle berättar, tillsammans med Jakob Sandberg, om hur bevarande i odling kan vara ett avgörande komplement till bevarande
i hållbart brukad natur. Här hittar du Gabrielles föreläsning.


ANDERS DAHLBERG

SVERIGES LANTBRUKSUNIVERSITET


Anders är professor i mykologi vid SLU och med fokus på svamp berättar han om hur e-DNA används för att undersöka och övervaka natur. Här hittar du Anders föreläsning.

GUNNAR ISACSSON

SKOGSSTYRELSEN


Gunnar är ekolog och arbetar med frågor som rör insekter, både naturvårdsintressanta och skadegörande, samt skogsskador, nationellt och internationellt. Senaste åren med fokus på granbarkborren och tallvedsnematoden. Här hittar du Gunnars föreläsning.

ULF NILSSON

FRITIDSODLINGENS RIKSORGANISATION


Fritidsodlarnas perspektiv. Här hittar du Ulfs föreläsning.


JAKOB SANDBERG

FREDRIKSDAL MUSEER OCH TRÄDGÅRDAR; HELSINGBORGS STAD


Fredriksdal utvecklar tillsammans med bland andra Länsstyrelsen
ett ex situ-bevarande av hotade kärlväxter i Skåne. Jakob berättar, tillsammans med Gabrielle Rosquist, om hur bevarande i odling kan vara ett avgörande komplement till bevarande i hållbart brukad natur. Här hittar du Jakobs föreläsning.


JOHANNA YOURSTONE

DOKTORAND, BIOLOGISKA INSTITUTIONEN, LUND


Johanna forskar på hur vilda bin påverkas av landskapsförändringar genom att kolla på olika aspekter av deras födosöksbeteende. Hon tar upp konsekvenserna av landskapsförändringar för vilda bin och för deras möjlighet att hitta föda, samt presenterar nya resultat som visar på trädens viktiga roll som födoresurs. Här hittar du Johannas föreläsning.

MIKAEL SÖRENSSON

ENTOMOLOGISKA SÄLLSKAPET I LUND & LUNDS UNIVERSITET


Mikael är forskare vid Lunds Universitet och har bland annat fördjupat sig i solitärbin. Här hittar du Mikaels föreläsning.


OM BMS

Konferensen Biologisk Mångfald i Skåne är ett projekt under Naturskyddsföreningen i Skåne. Konferensen anordnas vartannat år i november och vill uppmärksamma situationen för den biologiska mångfalden i Skåne, såväl på land som i vatten.

ANMÄLAN

Vi återkommer med info för anmälan till konferensen 2021. Här kan du läsa mer  >>TILL ANMÄLAN
Konferensen har 150 platser, först till kvarn gäller!

KONTAKT

Naturskyddsföreningen i Skåne

Järnvägsgatan 8 / 243 30 Höör


kansli.skane@naturskyddsforeningen.se

skane.naturskyddsforeningen.se

carolinegrantz.se för Naturskyddsföreningen i Skåne