Biologisk Mångfald i Skåne
FÖRELÄSARE

Scrolla ned för att läsa mer om våra föreläsare 2021. Du kommer även att kunna ladda ned de presentationer från 2021, som vi fått tillåtelse att publicera, under respektive föreläsare.

FÖRELÄSARE

VÅRA MODERATORER

PERNILLA OLSSON

LÄNSSTYRELSEN SKÅNE


Pernilla Olsson från enheten för fiske- och vattenvård på Länsstyrelsen i Skåne återkommer nu som moderator för tredje gången.

STAFFAN ÅKEBY

SKÅNES ORNITOLOGISKA FÖRENING


Staffan är f d ordförande i Skånes Ornitologiska Förening (SkOF) och f d djurparkschef för Skånes Djurpark. Idag är han sekreterare i SkOF och engagerad i Storkprojektet.

.

PROGRAM 2021

BIOLOGISK MÅNGFALD I SKÅNE


Här kan du se programmet för konferensen den 20-21 november i Tyringe.

VÅRA FÖRELÄSARE

MÅNS BRUUN

LÄNSSTYRELSEN SKÅNE


Föreläsning: Bush-Life: fladdermöss och hasselmus. Här kan du ladda ned föreläsningen som Pdf.


JULIANA DÁNIEL FERREIRA

SLU UPPSALA


Juliana forskar på hur den biologiska mångfalden påverkas av linjära infrastrukturmiljöer lokalt och i landskapet. Hon berättar om potentialen av vägkanter och kraftledningsgator som habitat för pollinatörer, och presenterar nya resultat som visar vägars påverkan på humlor. Här kan du ladda ned föreläsningen som Pdf.

CASSANDRA HALLMAN

LUNDS BOTANISKA FÖRENING/CALLUNA AB


Cassandra är botanist som framför allt arbetar med praktisk naturvård. Tidigare arbete inom ex-situ bevarande av inhemska arter i USA har visat utvecklingspotential för växtmaterialet som används i Sverige idag. Här kan du ladda ned föreläsningen som Pdf.

INGELA LUNDQVIST

LÄNSSTYRELSEN SKÅNE


Ingela arbetar på Naturvårdsenheten hos Länsstyrelsen Skåne. Hon kommer att berätta mer om vad som sker på naturvårdsfronten när det gäller besökare i  den skånska naturen. Här kan du ladda ned föreläsningen som Pdf.

MAJ RUNDLÖF

LUNDS UNIVERSITET


Maj kommer att berätta om trender i humlors mångfald och vid olika odlingsformer: samspelet mellan humlor, blommande grödor och växtskyddsmedelanvändning och potential att öka boplatsförekomst – allt utifrån ett skånskt perspektiv. 

DAVID BÖRJESSON

LÄNSSTYRELSEN SKÅNE


David som är viltförvatare på Länsstyrelsen ger oss senaste nytt om vargen i Skåne idag och i framtiden.


JENNY EKMAN

NATURSKYDDSFÖRENINGEN


Jenny är biolog och arbetar som sakkunnig inom jordbruk och odlingslandskap på Naturskyddsföreningen. Är också projektledare för ett av delprojekten inom Operation: Rädda bina. Här kan du ladda ned föreläsningen som Pdf.


MARIE HANNERSTIG

NATURSKYDDSFÖRENINGENS SKOLVERKSAMHET


Bin som en engagerande ingång i skolans undervisning. Marie Hannerstig, Naturskyddsföreningens skolverksamhet. Här kan du ladda ned föreläsningen som Pdf.

STAFFAN NILSSON

LUNDS BOTANISKA FÖRENING


Staffan berättar mer om floraförändringarna på Pepparholm under 22 år. Staffan Nilsson, Lunds Botaniska Förening.


TIM HOFMEESTER

SLU UMEÅ


Tim Hofmeester forskar på samexistens mellan vilt och människor och utvecklar inventeringsmetoder för vilt på SLU i Umeå. Han har arbetat med mårddjur i 15 år och kommer att berätta om de fyra små: mård, iller, hermelin och vessla, deras biologi och förekomst i Skåne. Här kan du ladda ned föreläsningen som Pdf.

MARIE DACKE

LUNDS UNIVERSITET


Marie Dacke, professor i sinnesbiologi, berättar om arbetet med att skriva igelkottsboken ”Taggad att leva”. Den baseras bland annat på medborgarforskning från boende i flera områden som engagerades i arbetet och rapporterade vad kvarterens igelkottar ägnade sig åt.

CAJZA ERIKSSON

LÄNSSTYRELSEN SKÅNE

Cajza arbetar med invasiva arter på Länsstyrelsen Skåne och har tidigare jobbat med invasiva arter för Ängelholms och Falkenbergs kommun. Hon anser att aktiv och faktisk bekämpning måste kombineras med samhällsengagemang och insatser som allmänt stärker ekosystemen. Här kan du ladda ned föreläsningen som Pdf.

ARNE HEGEMANN

LUNDS UNIVERSITET


Arne forskar på fåglar och deras fysiologi på Lunds universitet. Dessutom är han ordförande i Skånes Ornitologiska Förening (SkOF). På sin fritid inventerar han berguv i Skåne och driver skyddsarbete för arten i samarbete med elbolag och täktägare. I föredraget berättar han om löpande inventerings- och skyddsarbete för denna karismatiska art. Här kan du ladda ned föreläsningen som Pdf.

GABRIELLE ROSQVIST

LÄNSSTYRELSEN SKÅNE


Gabrielle är botanist och arbetar med hotade arter på Länsstyrelsen Skåne. Gabrielle kommer att berätta om Pollineringsuppdraget 2020–2021 i Skåne. Här kan du ladda ned föreläsningen som Pdf.